Årsmøte 2019

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold mandag 4. Mars kl. 18:00 i Auditoriet i Steinkjerhallen.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 18. Februar.

Sakliste med årsmøtets dokumenter vil bli sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Innkalling og dokumenter vil være tilgjengelige her og vil bli offentliggjort her senest 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb

v/ leder Eirik Lohne