Innkallelse årsmøte 2024

ÅRSMØTET I STEINKJER KLATREKLUBB VIL BLI AVHOLDT ONSDAG 10. APRIL KL 19.30  I AUDITORIET I STEINKJERHALLEN. SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST  26. MARS.

SEND FORSLAGET MED BEGRUNNELSE TIL POST@STEINKJERKLATREKLUBB.NO. FULLSTENDIG SAKLISTE MED ALLE SAKSDOKUMENTER VIL BLI GJORT TILGJENGELIG FOR MEDLEMMENE SENEST ÉN UKE FØR ÅRSMØTET PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE WWW.STEINKJERKLATREKLUBB.NO.

FOR Å HA STEMMERETT MÅ DU HA FYLT 15 ÅR, VÆRT MEDLEM AV IDRETTSLAGET I MINST ÉN MÅNED, OG HA BETALT KONTINGENTEN.

MEDLEMMER UNDER 15 ÅR HAR MØTE- OG FORSLAGSRETT. ENKEL SERVERING OG PREMIERING AV MÅNEDENS RUTE LED VIL FOREGÅ I FORLENGELSEN AV ÅRSMØTE.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

STEINKJER, 10. MARS 2024

MED VENNLIG HILSEN, STYRET I STEINKJER KLATREKLUBB 

Årsmøte 2023, 19. april

Årets årsmøte avholdes i Steinkjerhallen (nærmere sted kommer), 19. april kl 19.30.

Her finner du sakslisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Innkallelse årsmøte 2023

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avholdt onsdag 19. april kl 19.30  i auditoriet i Steinkjerhallen. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest  5. april  
Send forslaget med begrunnelse til post@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.steinkjerklatreklubb.no

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

Enkel servering og premiering av månedens rute LED vil foregå i forlengelsen av årsmøte. 
Velkommen til årsmøte! 
Steinkjer, 27. mars 2023

Med vennlig hilsen, 
Styret i Steinkjer klatreklubb  

Årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9.mars 2022 kl 1900 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Her finner du saklisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

 Velkommen til årsmøte!

Steinkjer, 2.3.22

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb 

Nye ruter …

Da nærmer det seg nedskruing av en mengde ruter på linje 9-18 i Steinkjerhallen. Nedskruing starter på førstkommende fredag og det vil medføre at enkelte områder vil være utilgjengelig enten på grunn av lift eller fordi det etter hvert blir tomt for grep i denne delen av veggen, men resten av veggen vil være åpen i helga.

Nedskruingen gjør at veggen vil være litt glissen uka etterpå, men den gode nyheten er:

Lørdag, 26. februar vil det bli en gjeng med ruteskruere som tar et skikkelig magadrag for å få opp mange nye ruter! Vi får blant annet besøk av et par ruteskruere fra Grip Stjørdal som vil bistå med litt rutegull🤩

På grunn av sikkerhet blir veggen avstengt denne dagen (26. februar), men er sikker på at nye ruter er verdt det🥳

Steinkjerhallen

Innkalling til årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9. mars kl 19  i auditoriet i Steinkjerhallen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest  22.februar.  

Send forslaget med begrunnelse til post@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.steinkjerklatreklubb.no

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

Enkel servering og premiering av månedens rute LED vil foregå i forlengelsen av årsmøte. 

Velkommen til årsmøte! 

Steinkjer, 8. februar 2022 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Steinkjer klatreklubb