Nybegynnerkurs med brattkorttest

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, komunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon. Brattkorttesten vil man kunne ta ei stund etter selve kurset, tid og sted for dette kommer vi tilbake til. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Brattkorttesten skal tas av en annen instruktør en vedkommende som har hatt kurset.

Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Kursene går over 2 ettermiddager à 3 timer på Verdal Videregående Skole og er forbeholdt klubbens medlemmer. Begge kursene har samme innhold.

Nybegynnerkurs 1
Mandag 16. januar    17-20
Mandag 23. januar    17-20

Nybegynnerkurs 2
Onsdag 18. januar    17-20
Onsdag 25. januar    17-20

Kursavgift kr 800,-  650,- (leie av vegg, instruktørhonorar, inkluderer Brattkorttesten + litt til klubben) I tillegg kommer kr 150,- ved registrering av brattkort etter bestått brattkorttest.
Kursavgift innbetales til bankkonto 4202 37 49313. Merk betalingen med klatrekurs og navn på deltaker.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no innen fredag 13. januar kl 18:00
Oppgi navn, adresse, telefon og om du ønsker kurs 1 eller 2.

Vi vet at mange ønsker kurs, hvert kurs rommer 6 personer. Dersom det er som vi tror og håper, at interessen er stor, vil vi umiddelbart forsøke å få i gang flere kurs.