Styremøte 2, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 02/2012, 30.01.2012 kl 19:00 – 21:00

Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Ingvild
Hans Erik
Kristin
Jon Åge

Sak 7/2012 Klubbutviklerkurs
Klubbutviklerkurs i Oslo 20.-21. januar. Jan Tore og Arne-Einar deltok. Jan Tore refererte fra kurset. Jan Tore sender ut materiell fra kurset når han har mottatt det fra forbundet.

Sak 8/2012 Gjennomføring kurs/Nye Kurs
2 kurs gjennomført med tilsammen 12 deltakere.
Nytt grunnkurs med brattkorttest 3. – 4. mars kl 12 – 15 ved Verdal VGS. Ingolf er instruktør. Maks 6 stk pr kurs
Kurset må profileres i lokalavisene.

Sak 9/2012 Klatreanlegg – veien videre
Jan Tore har vært i kontakt med Stjørdal Kommune og fått tilsendt konkurransegrunnlaget for klatreanlegget i Stjørdalshallen.
Jon Åge har vært i kontakt med idrettskonsulent i NTFK angående forprosjektmidler. Negativt svar på nåværende tidspunkt.
Vi må lage en kravspesifikasjon for hvordan vi ønsker at anlegget skal være.
Prioriter å få booket møte med Steinkjerhallen for å få klatreanlegget behandlet i styret til Steinkjerhallen.

Sak 10/2012 Søke midler
Jan Tore begynner å få en bra liste med steder å søke midler på. Jan Tore lager årshjul med søknadsfrister og sender til styret. NB. Søknadsfrist midler NTE 1. mars.

Sak 11/2012 Aktivitet i klubben
Se sak 7 og 8 2012.

Sak 12/2012 Eventuelt
Utstyr:
Jan Tore har laget forslag til utstyrsliste og sendt ut til diverse leverandører for tilbud. Klatreforbundet dekker 1/3 av utstyrsinnkjøp.

Medlemmer:
I den obligatoriske idrettregistreringen har klubben rapportert inn 50 medlemmer pr 31.12.

NB. Husk at revidert årsregnskap skal presenteres på årsmøtet.
Neste styremøte. Jan Tore kaller inn.

Epost:
Ved utsending av epost til klubbens medlemmer skal adressene legges inn som blindkopi.

Politiattest:
Klubben må få sørge for at instruktører, trener, etc som skal aktivisere barn i klubbens regi viser politiattest. http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx