Gi en tier til Steinkjer Klatreklubb

Er du på Facebook og har lyst til å gi en tier til Steinkjer Klatreklubb? Sparebank1 Midt-Norge gir 10 kroner for hver person som gir en stemme til oss.  Følg lenken under:

https://facebook.sparebank1.no/steinkjer-klatreklubb

Merk at du kun kan gi en tier til kun en kandidat, så da velger du selvsagt Steinkjer Klatreklubb:)