Årsmøte 2014

Årsmøtet 2014 vil finne sted 26.mars kl 1800, I Auditorium A101, Steinkjer VGS. Saker som ønskes behandlet i Årsmøtet må sendes til Styret innen 12. mars.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil bli sendt ut/ gjort tilgjengelige senest 1 uke før møtet.