Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Røde Kors kommer og holder et førstehjelpskurs for oss med fokus på klatreulykker og skader ifm dette. Maks 10 deltakere. Førstemann til mølla. Førstehjelpskurset er gratis.

Tirsdag 11. november kl 17-21.

Sted: Steinkjer Videregående Skole

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no