Barne- og ungdomsklatring

Barneklatring 10-12 år
Vi starter opp barneklatring 10 – 12 år torsdag 25. januar (uke 4). Vi holder på frem til påsken hver torsdag med tilsammen 9 ganger. Hver gang kl 1730 – 1900 i klatreveggen i Steinkjerhallen. Deltageravgiften inkluderer lån av klatreutstyr, inngang i klatreveggen og ulykkesforsikring når barneklatringen pågår. For at det skal bli mest mulig klatring og ikke så mye venting er vi avhengig at at minst 6 foresatte (eller andre) er med å sikrer hver gang. Vi stiller derfor som krav at deltagerne har en person som kan være med å sikre. Det blir maks 12 deltagere, så alle foresatte må ikke være med å sikre hver gang.

Ungdomsklatring 13-18 år
Vi starter opp ungdomsklatring 13 – 18 år torsdag 25. januar (uke 4). Vi holder på frem til påske hver torsdag med tilsammen 9 ganger. Hver gang kl 1900 – 2030 i klatreveggen i Steinkjerhallen. Deltageravgiften inkluderer lån av klatreutstyr, inngang i klatreveggen og ulykkesforsikring når ungdomsklatringen pågår. Det er krav om at alle som deltar har brattkort.

Begge gruppene er fullbooket.