Årsmøte 2018

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold tirsdag 6. mars kl 1800 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 20. februar på epost kontakt@steinkjerklatreklubb.no. Sakliste med årsmøtets dokumenter vil bli sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.