Avholdt årsmøte

Årsmøte for Steinkjer Klatreklubb ble avholdt tirsdag 6. mars kl. 1800 i auditoriet i Steinkjerhallen, hvor det ble servert kake og kaffe. Det ble valgt inn ny leder, nestleder samt to nye styremedlemmer, og det ble foretatt to vedtektsendringer.

Styreleder Jan Tore Tiltnes trådte av etter å ha vært styreleder siden oppstart av klubben. Han fikk blomster og en liten gave, som en takk for den fantastiske jobben som han har gjort for klubben, klatremiljøet og ikke minst for å opp klatrevegg i Steinkjer.

Nedenfor følger protokollen fra årsmøtet.