Innkalling til årsmøte 2020 i Steinkjer klatreklubb


Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold tirsdag 11. februar 2020 kl 1900 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 28. januar. Send forslaget med begrunnelse til kontakt@steinkjerklatreklubb.no.

Her finner du saklisten.

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

 Velkommen til årsmøte!

Steinkjer, 10. januar 2020

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb 

v/ leder Ingvild Magnesen