Informasjon vedrørende koronavirus

Norges klatreforbund begynner å få inn flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til koronaviruset når det kommer til gjennomføring av arrangementer, konkurranser og reiser. Norges idrettsforbund (NIF) holder alle særforbundene oppdatert med informasjon og vi vurderer situasjonen fortløpende med tanke på de arrangementer og konkurranser som er planlagt fremover.

Her finner du den siste informasjonen som ble sendt ut fa NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

Når det kommer til gjennomføring av lokale og regionale arrangementer så har Norges idrettsforbund i helgen sendt ut informasjon til alle idrettslag vedrørende gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Med vennlig hilsen/ Best regards
Johanna Solberg

Generalsekretær / Secretary general
Norges klatreforbund / The Norwegian Climbing Federation
+47 41 25 66 96

johanna.solberg@klatring.no

www.klatring.no