Klatreveggen åpner onsdag 17.juni kl. 15.30.

Regler for klatreveggen:

Du kan enten bruke eget utstyr eller leie hos Steinkjerhallen.

Hold 1 meter avstand til andre.

Sprit hender før 1. klatring på enkeltrute.

Sprit hender ved skifte av rute.

Max 20 personer i klatreveggen samtidig.

Klatring følger smitteveileder til treningssenter. Gjør deg gjerne kjent med smitteveilederen før du kommer.