Klatreveggen er stengt til 18.1

I tråd med nasjonale bestemmelser stenges klatreveggen i Steinkjerhallen fra 03.01 til og med 18.01 for all aktivitet på kveldstid.
Vi kommer tilbake med ny info til de som er påmeldt brattkortkurset og barne- og ungdomsklatringen