Årsmøte 2021

Steinkjer klatreklubb sitt årsmøte 2021 blir avholdt digitalt onsdag 24.mars kl. 1900. For å delta må du melde deg på.

Styret i SKK har vedtatt å avholde årsmøte onsdag 24.mars kl. 1900. Du melder deg på ved å sende epost til post@steinkjerklatreklubb.no. Det blir mulig å koble seg på møtet allerede fra kl. 1830. Møtet blir avholdt på Teams og alle de som melder seg på får en egen Teamsinvitasjon.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, være medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Premiering av månedens rute – LED, vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Vel møtt til årsmøte.