Innkalling til årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9. mars kl 19  i auditoriet i Steinkjerhallen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest  22.februar.  

Send forslaget med begrunnelse til post@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.steinkjerklatreklubb.no

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

Enkel servering og premiering av månedens rute LED vil foregå i forlengelsen av årsmøte. 

Velkommen til årsmøte! 

Steinkjer, 8. februar 2022 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Steinkjer klatreklubb