Årsmøte 2023, 19. april

Årets årsmøte avholdes i Steinkjerhallen (nærmere sted kommer), 19. april kl 19.30.

Her finner du sakslisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Velkommen til årsmøte!