Innkallelse årsmøte 2024

ÅRSMØTET I STEINKJER KLATREKLUBB VIL BLI AVHOLDT ONSDAG 10. APRIL KL 19.30  I AUDITORIET I STEINKJERHALLEN. SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST  26. MARS.

SEND FORSLAGET MED BEGRUNNELSE TIL POST@STEINKJERKLATREKLUBB.NO. FULLSTENDIG SAKLISTE MED ALLE SAKSDOKUMENTER VIL BLI GJORT TILGJENGELIG FOR MEDLEMMENE SENEST ÉN UKE FØR ÅRSMØTET PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE WWW.STEINKJERKLATREKLUBB.NO.

FOR Å HA STEMMERETT MÅ DU HA FYLT 15 ÅR, VÆRT MEDLEM AV IDRETTSLAGET I MINST ÉN MÅNED, OG HA BETALT KONTINGENTEN.

MEDLEMMER UNDER 15 ÅR HAR MØTE- OG FORSLAGSRETT. ENKEL SERVERING OG PREMIERING AV MÅNEDENS RUTE LED VIL FOREGÅ I FORLENGELSEN AV ÅRSMØTE.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

STEINKJER, 10. MARS 2024

MED VENNLIG HILSEN, STYRET I STEINKJER KLATREKLUBB