Årsmøte 2019

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold mandag 4. Mars kl. 18:00 i Auditoriet i Steinkjerhallen.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen og sakliste
  3. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle klatreklubbens årsberetning
  5. Behandle klatreklubbens regnskap
  6. Budsjett for 2019
  7. Kontingent
  8. Behandle forslag om vedtaksendring av § 15 nr. 10 bokstav b.
  9. Foreta følgende valg:

a) Leder
b) Nestleder
c) 2 styremedlemmer
d) 1 revisor
e) Valgkomité med leder og ett medlem og ett varamedlem for neste årsmøte

Vedlegg:

Til sak 2: «Innkalling 2019» og «Sakliste for årsmøte 2019»

Til sak 4: «Årsberetning 2018»

Til sak 5: «Resultatregnskap 2018» og «Balanse 2018»

Til sak 6: «Budsjett 2019»

Til sak 9: «Innstilling valgkomite »

Andre vedlegg: «Forslag fra styret»

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb

v/ leder Eirik Lohne


Barne- og ungdomsklatring 2018

Steinkjer Klatreklubb starter nå opp påmelding til høstens og vårens barne- og ungdomsklatring. Vi gleder oss masse og håper å se nye unge klatrere så vel som de som har deltatt før. Påmelding og informasjon på lenkene nedenfor. Har dere spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med oss på Facebook eller på kontakt@steinkjerklatreklubb.no.

Påmelding og informasjon barneklatring:

https://www.deltager.no/barneklatring_10-12_ar_30082018

Påmelding og informasjon ungdomsklatring:

https://www.deltager.no/ungdomsklatring_13_-_16_ar_30082018

 


Avholdt årsmøte

Årsmøte for Steinkjer Klatreklubb ble avholdt tirsdag 6. mars kl. 1800 i auditoriet i Steinkjerhallen, hvor det ble servert kake og kaffe. Det ble valgt inn ny leder, nestleder samt to nye styremedlemmer, og det ble foretatt to vedtektsendringer.

Styreleder Jan Tore Tiltnes trådte av etter å ha vært styreleder siden oppstart av klubben. Han fikk blomster og en liten gave, som en takk for den fantastiske jobben som han har gjort for klubben, klatremiljøet og ikke minst for å opp klatrevegg i Steinkjer.

Nedenfor følger protokollen fra årsmøtet.


ÅRSMØTE OG KLUBBKVELD

ÅRSMØTE

Årsmøtet 2017 avholdes tirsdag 14. mars kl. 1800 i Auditoriet i Steinkjerhallen.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret i klubben innen 25. februar 2016

Sakliste og dokumenter vil bli sendt ut senest 1 uke før årsmøtet.

 

KLUBBKVELD

Styret regner med at selve årsmøtet ikke vil ta lang tid, umiddelbart etter årsmøtet fortsetter klubbkvelden. Vi satser på et uhøytidelig treff hvor vi kan bli bedre kjent.

Dette blir en mulighet for dere til å treffe styret, fortelle om hva dere ønsker av oss. Det er dere vi er til for.

Steinkjerhallen skrev under kontrakt denne uka, og klatrevegg i Steinkjerhallen skal stå ferdig Uke 33. Vi vil gjerne vise dere hva som kommer, og snakke litt om hvilke konsekvenser dette kan ha for klubben.

Klubben har behov for å utvikle seg fremover, i lys av at klatreveggen kommer, og aktiviteten vil utvikle seg deretter.

Vi vet at det sitter medlemmer der ute med et ønske om å bidra på et eller annet vis i klubben, og vi trenger hverandre for å få gjort det vi ønsker. Primært er dette å skape klatreaktivitet, inne og ute.


Klatringens dag 2016

Søndag 25. september arrangerer vi klatringens dag 2016 på Sandvollan barneskole.

klatringens-dag

Klatreklubben vil være ved klatreveggen fra klokken 12 til 15, og vi stiller med folk til å sikre, klatreutstyr, kaffe og kake.

Vi krysser fingrene for godt vær. Skulle det likevel bli dårlig vær vil arrangementet bli flyttet innendørs.

Arrangementet er åpent og passer for alle som er interessert i å klatre, og alle er velkomne!


Barne- og ungdomsbuldring 2016/17

Nå er vi klare for en ny sesong med barne- og ungdomsbuldring i Steinkjerhallen!

buldringens-dag

Treningene er på mandager med oppstart 12.september frem til slutten av april.

Treningstidene er:

Mandag 18.00 – 19.00: 2-4 klasse

Mandag 19.00 – 20.00: 5.-10 klasse

 

Pris 800 kroner (for september 2016 tom april 2017).

Medlemskontingent på 100 kroner kommer i tillegg dersom dere ikke allerede har betalt den.

 

Påmelding og betaling via denne lenken:

https://www.deltager.no/barne-_og_ungdomsbuldring_2016-17_12092016

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristin Bjørke på telefon 913 36 573 eller e-post kristinbjorke@hotmail.com, eller til Eirik Lohne på telefon 938 16 684 eller e-post eirik.lohne@gmail.com.