Årsmøte 2021

Styret i Steinkjer klatreklubb (SKK) har vedtatt å avholde årsmøte onsdag 21.aptil kl. 1900. Du melder deg på ved å sende epost til post@steinkjerklatreklubb.no. Det blir mulig å koble seg på møtet allerede fra kl. 1830. Møtet blir avholdt på Teams og alle de som melder seg på får en egen Teamsinvitasjon.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, være medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Premiering av månedens rute – LED, vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Vel møtt til årsmøte!

Vedlegg:


Klatreveggen og buldrerommet er stengt for alle over 20 år

I tråd med nasjonale bestemmelser er klatreveggen og buldrerommet i Steinkjerhallen stengt for alle over 20 år (født etter 2001). Barne- og ungdomsklatringen går som normalt.
Vi kommer tilbake med ny info til de som er påmeldt brattkortkurs.

Vi publiserer endringer fortløpende her på hjemmesiden og på Facebook.


Klubben har ny mailadresse:

Post@steinkjerklatreklubb.no


Klatreveggen er stengt

Steinkjerhallen er stengt for all aktivitet på kveldstid og i helgen

Dette på grunn av smitte av Korona i Steinkjer kommune.

Gjelder fra i dag mandag 2 november fra kl. 1530 og til Søndag 8 november kl. 2359

Med vennlig hilsen

Roy Saugestad

Driftsansvarlig, Steinkjerhallen


Stengt klatrevegg

Som følge av anbefaling fra Steinkjer kommune er Steinkjerhallen stengt for all idrettsaktivitet på ettermiddag og kveldstid fra  og med 11.3. kl 1630.

Dette gjelder også klatrevegg og styrkerom.

Steinkjerhallen er åpen for skoleaktivitet.

Det vil bli gitt beskjed når Steinkjerhallen er åpen igjen for idrettsaktivitet på ettermiddag- og kveldstid. 

Kenneth Karlsen 

Daglig leder

tlf. + (47) 47 41 73 35

kenneth.karlsen@steinkjerhallen.no