Årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9.mars 2022 kl 1900 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Her finner du saklisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

 Velkommen til årsmøte!

Steinkjer, 2.3.22

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb