Barne- og ungdomsbuldring vinteren 2016

001-3Er du mellom 6 og 16 år og har lyst til å lære å buldre?

Mandag 4.januar starter vi ny sesong med buldring for barn og ungdom i Steinkjerhallen.

Vi har to grupper som holder på en time hver mellom klokka 18.00­ – 20.00 hver mandag til og med 14. mars.

Buldring passer for alle, og du trenger ikke noe annet utstyr enn treningsbukse og innesko:)

Det koster kr 350 å være med og du må være medlem i Steinkjer klatreklubb (medlemskap koster 50 kroner)

Påmeldingsfrist 28.12.

Gruppene er fulltegnet og det er dessverre ingen ledige plasser.

Nybegynnerkurs 16. – 17. juni

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det.

Nybegynnerkurs nr 5 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 16. juni kl 12-15
Søndag 17. juni kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.
NB! Vi tar forbehold om at det blir nok påmeldte deltakere før kurset blir gjennomført.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betaling.

Nybegynnerkurs 28. – 29. april

Kurset 28. – 29. april er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det.

Nybegynnerkurs nr 4 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 28. april kl 12-15
Søndag 29. april kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betaling.

Nybegynnerkurs 3. – 4. mars

Kurset 3. – 4. mars er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs. Vi har fått noen signaler om at et helgekurs kan være gunstig for noen og vi forsøker det.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det 🙂

Vi forsøker å arrangere kurs på helg, ei økt lørdag og ei økt søndag.

Nybegynnerkurs nr 3 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 3. mars kl 12-15
Søndag 4. mars kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betalling.

Nybegynnerkurs med brattkorttest

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, komunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon. Brattkorttesten vil man kunne ta ei stund etter selve kurset, tid og sted for dette kommer vi tilbake til. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Brattkorttesten skal tas av en annen instruktør en vedkommende som har hatt kurset.

Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Kursene går over 2 ettermiddager à 3 timer på Verdal Videregående Skole og er forbeholdt klubbens medlemmer. Begge kursene har samme innhold.

Nybegynnerkurs 1
Mandag 16. januar    17-20
Mandag 23. januar    17-20

Nybegynnerkurs 2
Onsdag 18. januar    17-20
Onsdag 25. januar    17-20

Kursavgift kr 800,-  650,- (leie av vegg, instruktørhonorar, inkluderer Brattkorttesten + litt til klubben) I tillegg kommer kr 150,- ved registrering av brattkort etter bestått brattkorttest.
Kursavgift innbetales til bankkonto 4202 37 49313. Merk betalingen med klatrekurs og navn på deltaker.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no innen fredag 13. januar kl 18:00
Oppgi navn, adresse, telefon og om du ønsker kurs 1 eller 2.

Vi vet at mange ønsker kurs, hvert kurs rommer 6 personer. Dersom det er som vi tror og håper, at interessen er stor, vil vi umiddelbart forsøke å få i gang flere kurs.