Årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9.mars 2022 kl 1900 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Her finner du saklisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

 Velkommen til årsmøte!

Steinkjer, 2.3.22

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb 

Nye ruter …

Da nærmer det seg nedskruing av en mengde ruter på linje 9-18 i Steinkjerhallen. Nedskruing starter på førstkommende fredag og det vil medføre at enkelte områder vil være utilgjengelig enten på grunn av lift eller fordi det etter hvert blir tomt for grep i denne delen av veggen, men resten av veggen vil være åpen i helga.

Nedskruingen gjør at veggen vil være litt glissen uka etterpå, men den gode nyheten er:

Lørdag, 26. februar vil det bli en gjeng med ruteskruere som tar et skikkelig magadrag for å få opp mange nye ruter! Vi får blant annet besøk av et par ruteskruere fra Grip Stjørdal som vil bistå med litt rutegull🤩

På grunn av sikkerhet blir veggen avstengt denne dagen (26. februar), men er sikker på at nye ruter er verdt det🥳

Steinkjerhallen

Innkalling til årsmøte 2022

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold onsdag 9. mars kl 19  i auditoriet i Steinkjerhallen. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest  22.februar.  

Send forslaget med begrunnelse til post@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.steinkjerklatreklubb.no

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

Enkel servering og premiering av månedens rute LED vil foregå i forlengelsen av årsmøte. 

Velkommen til årsmøte! 

Steinkjer, 8. februar 2022 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Steinkjer klatreklubb  

Årsmøte 2021

Styret i Steinkjer klatreklubb (SKK) har vedtatt å avholde årsmøte onsdag 21.aptil kl. 1900. Du melder deg på ved å sende epost til post@steinkjerklatreklubb.no. Det blir mulig å koble seg på møtet allerede fra kl. 1830. Møtet blir avholdt på Teams og alle de som melder seg på får en egen Teamsinvitasjon.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, være medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Premiering av månedens rute – LED, vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Vel møtt til årsmøte!

Vedlegg: