Årsmøte 2021

Styret i Steinkjer klatreklubb (SKK) har vedtatt å avholde årsmøte onsdag 21.aptil kl. 1900. Du melder deg på ved å sende epost til post@steinkjerklatreklubb.no. Det blir mulig å koble seg på møtet allerede fra kl. 1830. Møtet blir avholdt på Teams og alle de som melder seg på får en egen Teamsinvitasjon.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, være medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Premiering av månedens rute – LED, vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Vel møtt til årsmøte!

Vedlegg:

Klatreveggen er stengt

Steinkjerhallen er stengt for all aktivitet på kveldstid og i helgen

Dette på grunn av smitte av Korona i Steinkjer kommune.

Gjelder fra i dag mandag 2 november fra kl. 1530 og til Søndag 8 november kl. 2359

Med vennlig hilsen

Roy Saugestad

Driftsansvarlig, Steinkjerhallen

Stengt klatrevegg

Som følge av anbefaling fra Steinkjer kommune er Steinkjerhallen stengt for all idrettsaktivitet på ettermiddag og kveldstid fra  og med 11.3. kl 1630.

Dette gjelder også klatrevegg og styrkerom.

Steinkjerhallen er åpen for skoleaktivitet.

Det vil bli gitt beskjed når Steinkjerhallen er åpen igjen for idrettsaktivitet på ettermiddag- og kveldstid. 

Kenneth Karlsen 

Daglig leder

tlf. + (47) 47 41 73 35

kenneth.karlsen@steinkjerhallen.no

Informasjon vedrørende koronavirus

Norges klatreforbund begynner å få inn flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til koronaviruset når det kommer til gjennomføring av arrangementer, konkurranser og reiser. Norges idrettsforbund (NIF) holder alle særforbundene oppdatert med informasjon og vi vurderer situasjonen fortløpende med tanke på de arrangementer og konkurranser som er planlagt fremover.

Her finner du den siste informasjonen som ble sendt ut fa NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

Når det kommer til gjennomføring av lokale og regionale arrangementer så har Norges idrettsforbund i helgen sendt ut informasjon til alle idrettslag vedrørende gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Med vennlig hilsen/ Best regards
Johanna Solberg

Generalsekretær / Secretary general
Norges klatreforbund / The Norwegian Climbing Federation
+47 41 25 66 96

johanna.solberg@klatring.no

www.klatring.no