Klatreveggen er stengt

Steinkjerhallen er stengt for all aktivitet på kveldstid og i helgen

Dette på grunn av smitte av Korona i Steinkjer kommune.

Gjelder fra i dag mandag 2 november fra kl. 1530 og til Søndag 8 november kl. 2359

Med vennlig hilsen

Roy Saugestad

Driftsansvarlig, Steinkjerhallen

Stengt klatrevegg

Som følge av anbefaling fra Steinkjer kommune er Steinkjerhallen stengt for all idrettsaktivitet på ettermiddag og kveldstid fra  og med 11.3. kl 1630.

Dette gjelder også klatrevegg og styrkerom.

Steinkjerhallen er åpen for skoleaktivitet.

Det vil bli gitt beskjed når Steinkjerhallen er åpen igjen for idrettsaktivitet på ettermiddag- og kveldstid. 

Kenneth Karlsen 

Daglig leder

tlf. + (47) 47 41 73 35

kenneth.karlsen@steinkjerhallen.no

Informasjon vedrørende koronavirus

Norges klatreforbund begynner å få inn flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til koronaviruset når det kommer til gjennomføring av arrangementer, konkurranser og reiser. Norges idrettsforbund (NIF) holder alle særforbundene oppdatert med informasjon og vi vurderer situasjonen fortløpende med tanke på de arrangementer og konkurranser som er planlagt fremover.

Her finner du den siste informasjonen som ble sendt ut fa NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

Når det kommer til gjennomføring av lokale og regionale arrangementer så har Norges idrettsforbund i helgen sendt ut informasjon til alle idrettslag vedrørende gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Med vennlig hilsen/ Best regards
Johanna Solberg

Generalsekretær / Secretary general
Norges klatreforbund / The Norwegian Climbing Federation
+47 41 25 66 96

johanna.solberg@klatring.no

www.klatring.no

Innkalling til årsmøte 2020 i Steinkjer klatreklubb


Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avhold tirsdag 11. februar 2020 kl 1900 i auditoriet i Steinkjerhallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 28. januar. Send forslaget med begrunnelse til kontakt@steinkjerklatreklubb.no.

Her finner du saklisten.

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

 Velkommen til årsmøte!

Steinkjer, 10. januar 2020

Med vennlig hilsen

Styret i Steinkjer klatreklubb 

v/ leder Ingvild Magnesen

Barne- og ungdomsklatring

Barneklatring 9-12 år

Vi starter opp klatring for barn i aldersgruppen 9/10 til 12 år, torsdag 16. januar 2020 for medlemmer av Steinkjer klatreklubb. Barneklatringen vil gå frem til og med 30. april (vi følger skoleruta med fridager). Klatringen varer fra kl. 17.30 – 19.00 i klatreveggen i Steinkjerhallen. Deltageravgiften inkluderer lån av klatreutstyr, inngang i klatreveggen og kollektiv ulykkesforsikring når klatring pågår.

Les mer og meld deg på her.

Ungdomsklatring

Vi starter opp ungdomsklatring for ungdom i alderen 13 – 19 år torsdag 16. januar. Ungdomsklatring vil gå frem til og med 30. april. (vi følger skoleruta). Klatringen varer fra kl. 1900 – 20.30 i klatreveggen i Steinkjerhallen. Kom gjerne før for god egenoppvarming. Vi oppmuntrer til klatring ut over torsdagsklatringen, og dere får hjelp av erfaren trener med å sette opp et eget treningsprogram.  

Les mer og meld deg på her.

Prøvekveld

Torsdag 9. januar kl 18 – 20 arrangerer klubben prøveklatring for nye barn og ungdommer som ønsker å starte på klatring på torsdager. Aldersgruppe 9-19 år.

Trøndercup i Steinkjerhallen

Steinkjer klatreklubb ønsker velkommen til Trøndercup i klatring 28. september klokken 10.00 – 15.00.

Trøndercup er en topptaukonkuranse for barn og ungdom 9-16 år. Påmelding her : https://mi.nif.no/Event#330828-011

Konkurranseformen er uhøytidelig og det konkurreres i ulike aldersklasser med vanskelighetsgrader tilpasset alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne klatrere. Cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring for barn og ungdom som ønsker å konkurrere i regionen. Cupen er ment å være et samlingspunkt for lokale klubber, unge klatrere og deres foreldre. Cupen arrangeres i tråd med Idrettens barnerettigheter