Begynn med klatring – kurs

Klatring er en av Norges raskest voksende idretter, og det er lett å forstå hvorfor. Men hvordan kommer du i gang ? Det er mange måter å gjøre det på, og her er de vanligste:

Lær av venner og familie

Dette er den tradisjonelle måten å bli innviet i klatringens verden på. Du kan bli med å klatre med noen som har brattkort eller topptaukort og de kan sikre deg på topptau. Du kan klatre, men ikke sikre noen.  Fordelen med er at det er billig, og et påskudd til å være sammen med folk du liker. Du må imidlertid være sikker på at de som lærer deg opp har full kontroll på sikkerheten, og det er ikke alltid lett når du er nybegynner.

I Steinkjerhallen er det fem autobelayene. For å bruke disse må du ha gyldig godkjenning. Har du ikke topptaukort eller brattkort kan du ta kontakt med Steinkjerhallen.

Klatrekurs inne

På et klatrekurs er du garantert kompetente instruktører i et sikkert miljø. For å delta på kurs med Steinkjer klatreklubb, må du være medlem av klubben. Som medlem er du dekket av den kollektive medlemsforsikring under organisert aktivitet i klubbens regi.

Her kan du lese mer om brattkortkurs og topptaukurs her:

https://klatring.no/brattkort-og-topptaukort-2

Er du interessert i kurs ?

https://www.deltager.no/event/brattkortkurs_04022022

send en mail å fortell om du er interessert i brattkortkurs eller topptaukurs. Det må være 6 deltagere for at vi kan sette opp ett kurs. Det er mulig å sende forespørsel om brattkortkurs for grupper.

http://post@steinkjerklatreklubb.no  • Alle deltakere må signere egenerklæringsskjema. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke. Egenerklæringsskjema skal være signert  og leveres ved kursstart.

Bindende påmelding på deltager.no

Deltageravgift

Kursbeskrivelse brattkortkurs

nyebrattkortet-300x188Brattkortkurset går vanligvis over 3 ganger à 4 timer som avsluttes med en brattkorttest. Kurset tar for seg opplæring i alt utstyret som brukes som blant annet klatresele, tau, taubrems og karabiner. Man får grundig innføring og mye trening på riktig sikringsteknikk og kommunikasjon mellom klatrer og sikrer.

les mer her:

https://klatring.no/file/205

Kurset ledes av instruktør som er godkjent av Norges Klatreforbund(NKF) og følger NKF sin standard for grunnkurs inne.

Inkludert i kursavgift er inngang i klatreanlegget og leie av klatreutstyr. Når du har bestått brattkort- eller topptauprøven må du registrere deg på brattkompetanse.no for å få beviset tilsendt i posten. Her må du betale en engangsavgift på kr 200,- til Norges klatreforbund.

Still i treningstøy og ta med innesko.

Aldersgrense: Kursdeltaker må ha fylt 13 år innen siste kursdag.

Ingen krav til forkunnskaper.

Brattkortprøven

Personer som har gått kurs i andre land eller har tilegnet seg gode kunnskaper i sikringsteknikk kan ta brattkortprøven uten å gå kurs først. Testen koster kr 150,- pr pers + inngang til klatrehallen. Ta kontakt på epost post@steinkjerklatreklubb.no for å avtale tidspunkt.

Brattkort til ungdom

Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like. Kort utstedt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldig. Når kortinnehavere fyller 18 må de underskrive det selv, siden de nå er ansvarlige for sin egen sikkerhet. Plassen under opprinnelig underskriftsfelt kan benyttes, evnt. kan det bestilles nytt kort.

Brudd på metode

Når kort utstedes har de en gyldighetstid på 100 år, men du er selv forpliktet til å holde kunnskapen din ved like. Er du ute av trening på sikringsteknikk bør du ta et nytt kurs, selv om du har bestått en prøve tidligere. Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører.