Organisasjon

post@steinkjerklatreklubb.no

Leder: Ingvild Magnesen

Nestleder/økonomiansvarlig: Simon Andreas Thorvik

Styremedlemmer:   
Øystein Brauti (klubbkvelder, arrangement og uteklatring)

Kimberly Lyngstad (barne-ungdomsansvarlig

Varamedlem: Pedro Lima (innkjøp – instruktør- HMS-ansvarlig)

Ruteskruergruppen: Leder Erlend Arnesen, Øystein Brauti og Ole Kristian Husby

Valgkomiteen: leder Erlend H. Arnesen, medlem Arnt Ola Skjerve, Eva Knutsen, varamedlem Ole Kristian Husby

Kontrollkomite: Kristian Halsen ,Anne Karia Minsaas (revisor) varamedlem: Eirik Lohne.