Organisasjon

post@steinkjerklatreklubb.no

Leder:                       Erlend Hjulstad Arnesen

Nestleder/økonomiansvarlig: Simon Andreas Thorvik

Styremedlemmer:   Marius Bostadløkken

                               Kimberly Lyngstad (barne-ungdomsansvarlig

                               Martin Dahl

Varamedlem:          Pedro Lima 

Ruteskruergruppen: leder Erlend Arnesen, Øystein Brauti og Ole Kristian Husby

Valgkomiteen: leder Arnt Ola Skjerve, medlem Arne Einar Steinkjer, Bård Hovd Sjøli, varamedlem Øystein Brauti

Kontrollutvalget: Anne Karia Minsaas (revisor), Jan Tore Tiltnes, varamedlem Kristian Halsen.