Organisasjon

Leder:
Ingvild Magnesen

Nestleder:
Tone Børstad (barne- og ungdomsansvarlig)

Styremedlemmer: 
Marte Tronstad Dahl (økonomiansvarlig) 
Stig Bratli (klubbkvelder og arrangement)
Monica Irén Solberg Susegg (kommunikasjonsansvarlig)
Steinar Megård (utstyrsansvarlig)

Varamedlem:
Ole Kristian Husby (ansvarlig for buldrerom)

Pedro Lima (HMS-ansvarlig)

Styret i Steinkjer klatreklubb. Fra venstre: Stig Bratli, Ole Kristian Husby, Steinar Megård, Pedro Lima, Ingvild Magnesen, Marte Tronstad Dahl, Tone Børstad og Monica Irén Solberg Susegg.

Kontakt oss på epost kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Bankkonto: 4202 37 49313

Organisasjonsnummer: 997 829 077

Postadresse
Steinkjer Klatreklubb
c/o Ingvild Magnesen
Øvre Heggesåsen 43
7715 STEINKJER

Vedtekter for Steinkjer Klatreklubb


Logo Steinkjer klatreklubb

Logo i jpg-format
Logo i vektorgrafikk (.pdf)


Timeliste instruktører
Skjema for reiseregning