Organisasjon

post@steinkjerklatreklubb.no

Leder:
Ingvild Magnesen

Nestleder:
Anne-Siri  Skjelvan (barne- og ungdomsansvarlig)

Styremedlemmer: 
Marte Tronstad Dahl (økonomiansvarlig) 
Øystein Brauti (klubbkvelder, arrangement og uteklatring)

Varamedlem: Pedro Lima (innkjøp – , instruktør- HMS-ansvarlig)

Ruteskruergruppen; leder Erlend Arnesen, Øystein Brauti og Ole Kristian Husby

Valgkomiteen: leder Simon Andreas Thorvik, medlem Marita Engum Lund, Jan Tore Tiltnes, varamedlem Ole Kristian Husby.

Kontrollkomite: Kristian Halsen, Bård Rannem, vara Eirik Lohne.