Årsmøte 2021

Styret i Steinkjer klatreklubb (SKK) har vedtatt å avholde årsmøte onsdag 21.aptil kl. 1900. Du melder deg på ved å sende epost til post@steinkjerklatreklubb.no. Det blir mulig å koble seg på møtet allerede fra kl. 1830. Møtet blir avholdt på Teams og alle de som melder seg på får en egen Teamsinvitasjon.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, være medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Premiering av månedens rute – LED, vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Vel møtt til årsmøte!

Vedlegg:

Klatreveggen er stengt

Steinkjerhallen er stengt for all aktivitet på kveldstid og i helgen

Dette på grunn av smitte av Korona i Steinkjer kommune.

Gjelder fra i dag mandag 2 november fra kl. 1530 og til Søndag 8 november kl. 2359

Med vennlig hilsen

Roy Saugestad

Driftsansvarlig, Steinkjerhallen