Familiedag lørdag 2. februar

Etter at klubben gjennomførte en vellykket tur til Stjørdal i høst, synes vi at suksessen må gjentas.

Vi satser på en tur til Stjørdals klatrehall
lørdag 2. februar.

Avreise fra Statoil, Sannan på Steinkjer kl 0930

Håper at både foreldre og barn kan tenke seg en dag med klatring, og en mulighet til å se hvordan det er i klatrehallen i Stjørdal. Vi klatrer og buldrer, hjelper hverandre og har fokus på en sosial happening.

De som har, tar med eget utstyr.
Vi tar med klubbens utstyr og håper at vi har til alle.

Drop-inn prisene i Stjørdal ligger på kr 65 for voksne og kr 45 for barn. Alle gjør opp for seg selv med kort i hallen.

Det er ønskelig at dere sier fra dersom dere vil være med
– hvor mange er dere
– har dere utstyr selv
– kjører dere, ekstra plass i bilen for de som ikke kjører

kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Vi satser på at dere tar med mat og drikke for en lang dag i hallen. For de som ønsker det – vi tar en matbit sammen før vi returnerer til Steinkjer.


Dugnad buldrevegg

Det blir bygging av buldrevegg i Steinkjerhallen lørdag 10. og søndag 11. november. Vi starter lørdag kl 11:00. Vi må slutte innen kl 18:00 på søndag da rommet skal brukes av andre.

Oppgavene er:

  • Snekkering av bærekonstruksjon
  • Montering av veggplater
  • Maling av veggplater

Skruing av ruter må vi ta senere når malinga har tørket.

Send epost til kontakt@steinkjerklatreklubb.no hvis du ønsker å bidra og hvilke tidspunkt som passer deg best.

 


Familiedag i Stjørdalshallen

Lørdag 22. september 2012

Steinkjer Klatreklubb arrangerer en familieutflukt til Stjørdal hvor vi har fått tilgang til det nye klatreanlegget. Vi har gjort avtale med Stjørdal Klatreklubb og Stjørdalshallen om at vi kan slippe til.

Vi ønsker at mange setter av dagen til sosialt samvær med en artig og spennende aktivitet som ramme.

Klubben har mange som allerede har BRATTKORT, og står ansvarlig for sikkerheten i klatreveggen når vi som klubb arrangerer tur.

Vårt ønske er at også dere som ikke ennå har kommet dere på kurs tar med barna og ungdommene til Stjørdal denne dagen. Vi har god tid, skal få klatret og lært mye.

Ser for oss at alle tar med seg matpakke, frukt etc, kaffe og drikke til barna. Dersom det er stemning for det, kan vi som avslutning på dagen, dra og spise en pizza sammen . Det kan blir vi enige om når vi er på Stjørdal.

UTSTYR

Klubben har klatreutstyr til 8 personer som vi tar med, og sammen med en del personlig utstyr har vi det som trengs for at alle skal kunne være i aktivitet denne dagen. De som har eget klatreutstyr tar selvfølgelig med dette. Klatresko har vi ikke. For dere som ikke har klatresko – ta med hall-/innesko. Det går helt fint å bruke slike.

KOSTNAD

Voksne betaler kr 62 for å klatre i Stjørdal

Barn betaler kr 42

Vi teller opp og får felles regning til klubben for denne dagen

Alle tar med penger og gjør opp for seg til vår turleder Jon Åge Forfang

AVREISE

Felles avreise med privatbiler fra Statoil, Sannan lørdag kl 10:00

Trenger du skyss sier fra om dette når dere melder seg på, så skal vi forsøke å bidra så godt vi kan.

PÅMELDING

Påmelding skjer på mail til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Navn og antall, ekstra plass i bil er greie opplysninger for turleder Jon Åge Forfang.


Nybegynnerkurs 16. – 17. juni

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det.

Nybegynnerkurs nr 5 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 16. juni kl 12-15
Søndag 17. juni kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.
NB! Vi tar forbehold om at det blir nok påmeldte deltakere før kurset blir gjennomført.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betaling.


Nybegynnerkurs 28. – 29. april

Kurset 28. – 29. april er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det.

Nybegynnerkurs nr 4 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 28. april kl 12-15
Søndag 29. april kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betaling.


Protokoll årsmøte 2012

Kunnskapspark Nord Trøndelag, tirsdag 13. mars 2012 kl 1800

Sak 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Styret foreslår Jan Tore Tiltnes som dirigent/ ordstyrer, Jon Åge Forfang som sekretær/ protokollfører.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Jan Tore Tiltnes enstemmig valgt.

Som sekretær ble Jon Åge Forfang enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Bjørn Øyvind Strand og Hans Erik Teigen enstemmig valgt.

Sak 3. Årsmelding

Innstilling:

Årsmelding for 2011 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for 2011 enstemmig vedtatt.

Sak 4. Regnskap

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram.

Innstilling: Regnskapet vedtas

Vedtak:

Regnskap for 2011 er enstemmig vedtatt.

Sak 5. Logo

Innstilling:

Styret foreslår at logoforslag 2 videreutvikles.

Det nye styret får mandat til å vedta logo.

Vedtak:

Det nye styret får mandat til å gjennomføre en logo-konkurranse. Logo bør være på plass til 1. juni.

Sak 6. Medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir som i dag.

Enkeltmedlemsskap kr 50,-

Familiemedlemsskap kr 100,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag:

Valgkomiteens innstilling på leder, velges for 1 år

Jan Tore Tiltnes

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling på nestleder, velges for 2 år

Jon Åge Forfang

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlemmer:

Hans Erik Teigen velges for 1 år

Kristin G. Klaussen velges for 1 år

Anne-Beth Hallstrøm velges for 2 år

Vedtak:

Styremedlemmer enstemmig vedtatt

Varamedlem:

Arne-Einar Steinkjer velges for 1 år

Vedtak:

Varamedlem enstemmig vedtatt

Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø

Vedtak:

Bjørn Øyvind Strand og Toni Solbakken Skjervø ble enstemmig valgt til revisorer.

Styrets innstilling på valgkomité:

Vedtak:

Jan Morten Havstein ble valgt til leder

Ingolf Zeiner Petersen og Marte Sofie Finstad

Gisle Grindvik ble valgt til varamedlem

Vedtak:

Valgkomite enstemmig valgt

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 2.

Steinkjer 13.03.2012

Bjørn Øyvind Strand
Hans Erik Teigen


Styremøte 3, 2012

Møteprotokoll Steinkjer Klatreklubb

Styremøte 03/2012, 13.03.2012 kl 17:00 – 18:00
Sted: Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Til stede:
Jan Tore
Arne-Einar
Hans Erik
Kristin
Ingvild
Jon Åge

Sak 13/2012 Forberedelse årsmøte
Jan Tore gikk igjennom årsberetning og regnskap for 2011.

Sak 14/2012 Logo
2 forslag fremlagt. Forslag 2 er det beste.

Styrets forslag til endringer:

  • Unik klatreprofil. Ikke clip-art.
  • Kommunestjerne som «klatrevegg»
  • Dropp årstall

Innkalling til årsmøte i Steinkjer Klatreklubb

Tirsdag 13. mars kl 1800

Årsmøtet avholdes på møterom Kunnskapsparken Steinkjer

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29.februar 2012

Sakene kan sendes til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret
v/ Jan Tore Tiltnes


Nybegynnerkurs 3. – 4. mars

Kurset 3. – 4. mars er fullt.

Steinkjer Klatreklubb kjører i gang et nytt kurs. Vi har fått noen signaler om at et helgekurs kan være gunstig for noen og vi forsøker det.

Nybegynnerkurset tar for seg elementær kjennskap til utstyret, klatresele, tau, taubrems og karabinkrok. Man får innføring i sikringsteknikker, kommunikasjon mellom klatrer og sikrer etc. Kurset skal gi grunnlag for å ta en Brattkorttest. Her skal man vise at man behersker sikringsteknikkene, har fokus på sikkerhet og god kommunikasjon.

Bratkorttest kan tas på slutten av kurset, og dersom instruktøren mener man er klar for Brattkort, vil dette gis ved kursslutt. Alternativt vil instruktør anbefale mer praksis/øving for så å kjøre ny test litt senere. Man får utstedt et Brattkort av Klatreforbundet. Dette må man ha for å kunne klatre uten instruktør i landets innendørs klatreanlegg. Anbefaler dere å ta en titt på informasjon og video på www.brattkort.no

Selv om dere kanskje ikke tenker at dere er veldig ivrige på å klatre selv, er det gunstig med et slikt kurs og en test, for å kunne ta med barna/ungdommene i klatreveggen….tenk på det 🙂

Vi forsøker å arrangere kurs på helg, ei økt lørdag og ei økt søndag.

Nybegynnerkurs nr 3 med brattkorttest vil gå følgende dager:

Lørdag 3. mars kl 12-15
Søndag 4. mars kl 12-15

Sted: Verdal videregående skole.

Kursavgift som tidligere kr 650,- i Tillegg kommer an avgift til Klatreforbundet på kr 150,- når man bestiller Brattkortet på nett. Prosedyrene for dette vil gjennomgås på kurset.

Påmelding til kontakt@steinkjerklatreklubb.no

Kurset er for klubbens medlemmer og vi har plass til kun 6 deltakere.

Kursavgift betales til klubbens konto 4202 37 49313.
Påfør navn på den det gjelder ved betalling.