Årsmøte 2023, 19. april

Årets årsmøte avholdes i Steinkjerhallen (nærmere sted kommer), 19. april kl 19.30.

Her finner du sakslisten

Her er dokumentene:

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering og premiering av «månedens rute» vil foregå i forlengelsen av årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Innkallelse årsmøte 2023

Årsmøtet i Steinkjer klatreklubb vil bli avholdt onsdag 19. april kl 19.30  i auditoriet i Steinkjerhallen. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest  5. april  
Send forslaget med begrunnelse til post@steinkjerklatreklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.steinkjerklatreklubb.no

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

Enkel servering og premiering av månedens rute LED vil foregå i forlengelsen av årsmøte. 
Velkommen til årsmøte! 
Steinkjer, 27. mars 2023

Med vennlig hilsen, 
Styret i Steinkjer klatreklubb  

Barne- og ungdomsklatring 2018

Steinkjer Klatreklubb starter nå opp påmelding til høstens og vårens barne- og ungdomsklatring. Vi gleder oss masse og håper å se nye unge klatrere så vel som de som har deltatt før. Påmelding og informasjon på lenkene nedenfor. Har dere spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med oss på Facebook eller på kontakt@steinkjerklatreklubb.no.

Påmelding og informasjon barneklatring:

https://www.deltager.no/barneklatring_10-12_ar_30082018

Påmelding og informasjon ungdomsklatring:

https://www.deltager.no/ungdomsklatring_13_-_16_ar_30082018